Urenverantwoording bij kinderopvangtoeslag

In 2012 kun je alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je werkt. Hierbij moet je uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt.

Maximale aantal uren toeslag
De uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, bereken je zo:

  • Bij dagopvang: vermenigvuldig de uren die je werkt met 140%.
  • Bij buitenschoolse opvang: vermenigvuldig de uren die je werkt met 70%.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes.

Zelfstandig ondernemer
Bij zelfstandige ondernemers wordt onder gewerkte uren verstaan de uren die je besteedt aan je bedrijf. De uren die je mee mag rekenen zijn de uren die je ook kunt gebruiken voor het urencriterium voor de inkomstenbelasting. Reistijd mag je niet meerekenen. Hiermee is al rekening gehouden in de percentages. Je mag ziekte wel meerekenen.
Op de website toeslagen.nl vind je nog meer regels over de uren die wel of niet meetellen bij diverse situaties.

Koppeling uren
Er wordt op jaarbasis gekeken naar het aantal uren dat je hebt gewerkt en voor hoeveel uren je dat jaar in aanmerking komt voor de toeslag. Controle vindt achteraf plaats.

Brief
In januari 2012 worden alle toeslagontvangers, waaronder de ondernemers, per brief nog eens geïnformeerd over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren.

Kinderopvangtoeslag 2012 berekenen
Je kunt berekenen hoeveel de kinderopvang je in 2012 netto gaat kosten op de site www.toeslagen.nl

Reacties zijn gesloten.