Begroting en realisatie

Een goede begroting en realisatie leveren een onmisbare leidraad voor de uitvoering van activiteiten. Naast begrotingen voor projecten kan ik je helpen bij het opstellen van een totale jaarbegroting. Hierbij kan de jaarbegroting een optelsom vormen van diverse projecten.

Ik zorg er voor dat de inrichting van de boekhouding aansluit bij de begroting. Hierbij houd ik niet alleen rekening met kostensoorten, maar ook met eventuele projecten en deelprojecten. Zo kan de uitdraai uit de boekhouding makkelijk naast de begroting worden gelegd.

Periodiek kunnen we een afspraak om samen naar de realisatie tot dan toe te kijken. We kijken of alle kosten en inkomsten op de juiste plek staan, vergelijken de realisatie tot dan toe met de begroting en maken zo nodig een prognose.

Tussentijds kun je me altijd vragen om bepaalde overzichten van kosten of inkomsten die je op dat moment nodig hebt.

Bij aanvragen voor subsidies kan ik helpen om de begroting en realisatie aan de voorwaarden van de subsidiegever te laten voldoen.

Bij al deze processen denk ik pro actief met je mee.

Je kunt mijn hulp inschakelen voor het gehele proces, maar ook voor deelprocessen.