Aftrekbaarheid kosten voor start onderneming

Het kan voorkomen dat je al kosten hebt gemaakt voor het starten van een eenmanszaak voordat deze is opgericht. Deze kosten kun je alsnog in mindering brengen op de winst in het eerste jaar dat de onderneming bestaat. Dit kan voor kosten die je tot 5 jaar voor oprichting van de eenmanszaak hebt gemaakt. Eventuele opbrengsten in deze voorgaande jaren die hoorden bij deze kosten moeten ook worden betrokken bij de winst.

De omzetbelasting die hoort bij de kosten die je hebt gemaakt voor de start van de eenmanszaak kun je niet terugvragen.

Kunstzinnige lessen aan kinderen tot 21 jaar

Als je lesgeeft in muziek, dans, drama of beeldende vorming aan personen jonger dan 21 jaar dan moet je geen btw berekenen. Deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat je de btw van de bijbehorende kosten ook niet kunt aftrekken.

Bijna 21 jaar
Bij de beoordeling van de leeftijd van de cursist wordt het moment waarop de cursus begint als peildatum genomen. De vrijstelling geldt dan tot het eind van de cursus, ook al wordt de cursist in de loop van de cursus 21 jaar. Als de cursus meerdere jaren duurt dan moet deze worden opgedeeld in lesperiodes die maximaal één jaar duren.

Urenverantwoording bij kinderopvangtoeslag

In 2012 kun je alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de uren die je werkt. Hierbij moet je uitgaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt.

Maximale aantal uren toeslag
De uren waarvoor je maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, bereken je zo:

  • Bij dagopvang: vermenigvuldig de uren die je werkt met 140%.
  • Bij buitenschoolse opvang: vermenigvuldig de uren die je werkt met 70%.

In de percentages is rekening gehouden met reistijd en verplichte pauzes.

Zelfstandig ondernemer
Bij zelfstandige ondernemers wordt onder gewerkte uren verstaan de uren die je besteedt aan je bedrijf. De uren die je mee mag rekenen zijn de uren die je ook kunt gebruiken voor het urencriterium voor de inkomstenbelasting. Reistijd mag je niet meerekenen. Hiermee is al rekening gehouden in de percentages. Je mag ziekte wel meerekenen.
Op de website toeslagen.nl vind je nog meer regels over de uren die wel of niet meetellen bij diverse situaties.

Koppeling uren
Er wordt op jaarbasis gekeken naar het aantal uren dat je hebt gewerkt en voor hoeveel uren je dat jaar in aanmerking komt voor de toeslag. Controle vindt achteraf plaats.

Brief
In januari 2012 worden alle toeslagontvangers, waaronder de ondernemers, per brief nog eens geïnformeerd over de koppeling van kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren.

Kinderopvangtoeslag 2012 berekenen
Je kunt berekenen hoeveel de kinderopvang je in 2012 netto gaat kosten op de site www.toeslagen.nl

Mijn toeslagen.nl

De Belastingdienst heeft het nieuwe toeslagensysteem in gebruik genomen. Op mijntoeslagen.nl kun je vanaf 2012 met behulp van je DIGID toeslagen aanvragen, stopzetten en gegevens wijzigen.

Wijzingen
Je hoeft wijzigingen nog maar 1 keer door te geven. Dat hoeft dus niet meer voor elke toeslag apart. De verschillende toeslagen moeten nog wel apart worden aangevraagd.

Eén overzicht voor alle toeslagen
Bij wijzigingen krijg je vanaf 2012 één beschikking voor alle toeslagen. Je krijgt dus niet meer voor elke toeslag apart een bericht. Ook staat er op mijntoeslagen.nl een aangepast overzicht binnen 24 uur nadat de gegevens zijn ontvangen. Je kan op dit overzicht ook de status van de wijziging volgen: is de wijziging nog in behandeling of is deze verwerkt.

Belastingdienst bepaalt wie toeslagpartner is
Je hoeft vanaf 2012 niet meer zelf aan te geven wie je toeslagpartner is. De belastingdienst bepaalt dat voor je. Dus als iemand zich inschrijft op het adres van een ander, beoordeelt de belastingdienst of die persoon moet meetellen als toeslagpartner. Dat gebeurt ook als iemand niet aangeeft dat hij is getrouwd of is gaan samenwonen. Op de voorschotbeschikking of in mijntoeslagen.nl zie je of de belastingdienst een toeslagpartner heeft aangewezen. Heb je volgens de belastingdienst een toeslagpartner, dan krijg je een brief en formulier om deze persoon te laten tekenen als je toeslagpartner.

Zorgtoeslag 2012

De maximale inkomensgrens voor zorgtoeslag is verlaagd in 2012.

Alleenstaande
Als je alleen bent krijg je in 2012 geen zorgtoeslag meer als je inkomen hoger is dan € 35.059, in 2011 was dat bij een inkomen van € 36.022.

Partners
Als je een partner hebt mag je gezamenlijke inkomen in 2012 niet hoger zijn € 51.691 om zorgtoeslag te ontvangen. In 2011 was dit een bedragen van € 54.264.

Proefberekening
Je kunt op de website van de belastingdienst een proefberekening maken of je voor zorgtoeslag in aanmerking komt.

Correcties verplicht doorgeven

Als blijkt dat je verkeerde of onvolledige informatie aan de belastingdienst hebt doorgegeven ben je in een aantal gevallen verplicht correcties door te geven. Tot nu toe gold dit alleen bij de aangifte loonheffingen.

Vanaf 1 januari 2012 moet je verkeerde of onjuiste gegevens ook op eigen initiatief wijzigen bij:

Als je de wijzigingen niet doorgeeft krijg je van de belastingdienst een boete.

Heffingsrente wordt belastingrente

De term heffingsrente wordt vervangen door de term belastingrente. Niet alleen de term verandert maar ook de wijze van berekening.

Start 2012
De belastingrente gaat van start voor alle aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die betrekking hebben op periodes die beginnen vanaf 1 januari 2012.

Verschillen
Een belangrijk verschil in de berekening is dat bij aangifte voor 1 april na afloop van het kalenderjaar je niet meer te maken krijgt met rente. De rente wordt pas in rekening gebracht of vergoed na 1 juli na afloop van het kalenderjaar. Nu begint de rente al te tellen vanaf 1 januari na afloop van het kalenderjaar.