Efficiënte administratie

Facturen leggen vaak een hele weg af voor ze geboekt zijn in de boekhouding. Ik kan je helpen om deze weg op een voor jou zo’n makkelijke en snel mogelijke manier te laten verlopen.

Voor wat betreft de kostenfacturen kijken we naar: ontvangst van de factuur, controle op aanwezigheid  en juistheid van eventueel noodzakelijke documenten zoals een VAR, controle van de factuur, akkoord voor betaling van de factuur, de betaling, de vaststelling van de juiste kostenrubriek en de boeking van de factuur.

Bij de verkoopfacturen kijken we naar: het verkrijgen van de informatie voor de factuur, het opstellen ervan, het versturen, de vaststelling van de juiste inkomstenrubriek, het controleren op betaling van de factuur en het aanmaningstraject.

Uiteraard kunnen in jouw geval nog andere elementen meespelen die we uiteraard dan ook betrekken in het vaststellen van het ideale traject.

Door deze twee trajecten goed in kaart te brengen en te optimaliseren kun je jezelf veel tijd en stress besparen.