Correcties verplicht doorgeven

Als blijkt dat je verkeerde of onvolledige informatie aan de belastingdienst hebt doorgegeven ben je in een aantal gevallen verplicht correcties door te geven. Tot nu toe gold dit alleen bij de aangifte loonheffingen.

Vanaf 1 januari 2012 moet je verkeerde of onjuiste gegevens ook op eigen initiatief wijzigen bij:

Als je de wijzigingen niet doorgeeft krijg je van de belastingdienst een boete.

Reacties zijn gesloten.